பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Friday, March 15, 2013

ஆவணங்கள் தொலைந்தால் திரும்பப் பெறுவது எப்படி?


1 comment:

  1. காலத்திற்கேற்ற நல்ல தகவல்... பலருக்கும் உதவக்கூடும்...

    ReplyDelete