பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

தொடர்புக்கு


ரா.செந்தில்குமார்

14-1-192(1), செந்தில்குமார் இல்லம்,
கோதை  மருத்துவமனை அருகில்,
அழகாபுரிபட்டிணம், சுரண்டை - 627 859.

வீ ரகேரளம் புதூர் (தாலுகா)
தென்காசி ( வட்டம் )
திருநெல்வேலி ( மாவட்டம் )E-Mail : avinasenthil@gmail.com 
               senb4u_ptg@yahoo.co.in

Mobile : 73 73 23 28 73
  

No comments:

Post a Comment