பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Friday, November 29, 2013

உண்மை, உண்மை, உண்மை................

2 comments:

  1. நல்லது... வாழ்த்துக்கள்...

    எனது தளம் தெரியும் தானே...?

    தொடர வாழ்த்துக்கள்...

    ReplyDelete
  2. எனது தளத்தில் நீங்கள் மட்டும் தான் தொடர்ந்து பதில் கொடுக்கிறீர்கள். உங்கள் தளத்தை எப்படி நான் மறக்க முடியும்?

    ReplyDelete