பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Saturday, January 11, 2014

குரூப் - 4 தேர்வு முடிவுகள்...........டிசம்பர் 2013 முதல் வாரம் - ஒரு தரம்....

ஜனவரி 2014 முதல் வாரம் - இரண்டு தரம்.......

ஜனவரி 2014 இரண்டாவது வாரம் -மூனு தரம்.......

ஜனவரி 2014 கடைசி வாரம் - நாலு  தரம்.......

பிப்ரவரி முதல் வாரம் - அஞ்சு தரம்......

அடுத்த ஜென்மம் - ஆறு தரம்........

வேறு யாரும் ஏலம் கேட்காததால் அடுத்த ஜென்மம்.

ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏண்டா இந்த இந்தியாவில் பிறந்தோம் என்று..........


தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட ஐந்து மாதங்கள் ஆனால் கூட பரவா இல்லை.  இறுதியாக ஒரு தேதி குறிப்பிட்டு அந்த தேதியில் முடிவுகளை வெளியிடலாமே.... 


No comments:

Post a Comment