பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Tuesday, August 6, 2013

ஆதார் - Online Appointment

ஆதார் அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு ஆன்லைனில் அனுமதி (Appointment)  பெறுவதற்கு


CLICK HERE2 comments:

  1. but this is applicable to cuddalore only

    ReplyDelete
  2. Now, this is an trial only. In future, they will expand this facility to many places in tamilnadu. But, any one can get an appointment and receive aadhaar through this centre.

    ReplyDelete