பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, September 23, 2013

சமையல் எரிவாயு மானியம்......

உங்களுடைய வீட்டின் சமையல் எரிவாயு இணைப்பு எண்ணையும் , வங்கி கணக்கு எண்ணையும் ஆதார் அட்டையுடன் இணைத்து மத்திய அரசின் மானியத்தை நேரடியாக உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் பெற வேண்டுமா? கீழே கிளிக் செய்யவும்.   4 comments: