பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Tuesday, July 2, 2013

புதிய தலை முறை - என் வாழ்த்துக்கள்

உத்தரகாண்டில் புதிய தலை முறை


நிகழ்ச்சி மிக அருமை .............


புதிய தலை முறை
உன்னோடு நாங்கள் இருக்கிறோம்


இளைய தலைமுறை 


தொடரட்டும் உன் சமூகப் பணி ...........


புதிய தலை முறை - உன் பணி தொடரட்டும் பல தலைமுறை 


No comments:

Post a Comment