பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Wednesday, May 29, 2013

திறமை - சான்றிதழ்

சான்றிதழ்  இருக்கும் பலரிடம் திறமை இருப்பதில்லை


திறமை இருக்கும் சிலரிடம் சான்றிதழ் இருப்பதில்லை


சான்றிதழ் மட்டும் போதுமா?


திறமை வேண்டாமா?


சான்றிதழ் வேலையில் நுழைவதற்கு.........


திறமை வேலையில் நீடிப்பதற்கு.........


திறமை இருந்தால் வெற்றி!


திறமையும், சான்றிதழும் இருந்தால் 

 

வெற்றி! வெற்றி! வெற்றி!

2 comments:

  1. அருமை...

    இரண்டிற்கும் முயற்சி, ஆர்வம், இன்ன பிறவும் தேவை...

    தொடர வாழ்த்துக்கள்...

    ReplyDelete