பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Friday, May 31, 2013

வெப்பக் காற்று வீசுவதால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

 

மதுரை, தேனீ , ஊட்டி பகுதிகளில் கனமழை.

 

வெப்பக் காற்று வீசுவதால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.

 

நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும்.

No comments:

Post a Comment