பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Tuesday, November 20, 2012

அபுதாபி விமான நிலையம் - 2017

Abu Dhabi Airport's stunning Midfield Terminal

 

The 700,000-sqm Midfield Terminal Building (MTB) at Abu Dhabi International Airport is planned to open in 2017.

Within the next few years, 20 million people are expected to use Abu Dhabi International Airport as their origin, destination or transit point for international and domestic journeys. As part of the Government’s Plan Abu Dhabi 2030, the UAE capital is aiming to boost business and tourism.

 

1 comment: