பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Wednesday, November 21, 2012

அவமானங்களை மறக்காதீர்கள்


2 comments:

  1. உண்மை ந்ண்பரே
    அவமானம் ஒரு அனுபவம்,அதைஅனுபவித்தால் தான் வெற்றிப்பாதை தெரியும்.

    ReplyDelete
  2. உண்மை ந்ண்பரே..அவமானம் என்பது ஒரு மனிதனின் அழிக்கமுடியாத அனுபவம். அது வெளிவந்தால் வெற்றிதான்..

    ReplyDelete