பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Wednesday, November 7, 2012

குரூப் - 4 தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

தினத்தந்தி இதழில் வெளியான 

குரூப் - 4 தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்  தொகுப்பு 

இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

No comments:

Post a Comment