பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, January 17, 2013

காகித பென் டிரைவ்


1 comment:

  1. 2013 மத்தியில் விற்பனைக்குவரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். வந்ததும் வாங்கிவிடலாம். தகவலுக்கு நன்றி செந்தில்

    ReplyDelete