பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Wednesday, January 30, 2013

பிளாஸ்டிக் தின்னும் காளான்2 comments:

  1. சுற்றுசூழலை பாதுகாக்க உதவும் காளான்கள் .. பயனுள்ள கண்டுபிடிப்பு ..பாராட்டுக்கள்..

    ReplyDelete