பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, January 7, 2013

சொர்க்கம்


2 comments:

  1. பெற்றோரையும் மற்றோரையும் நண்பர்களையும் பார்க்கும்போதுதான் பரவசம் ஏற்படுகிறது. அயல்நாட்டில் இருந்தால் மனவேதனைதான் மிஞ்சுகிறது என்ன சம்பாதித்து என்ன பயன்,உள்ளூர் சிறந்தது

    ReplyDelete
  2. தொடரட்டும் சொர்க்கம்

    ReplyDelete