பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Saturday, September 22, 2012

DETAILS ABOUT INDIAN COLLEGES, POLYTECHNICS, ARTS&SCIENCE COLLEGES

இந்தியாவில் உள்ள இஞ்சினியரிங், பாலிடெக்னிக், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பற்றிய தகவல்கள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

  Click Here

No comments:

Post a Comment