பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, June 10, 2013

தமிழனே - தமிழனாயிரு

தாய் மொழியை மறந்தால் நம் அடையாளத்தை தொலைத்து விடுவோம்.

கவிஞர் வைரமுத்து.


தமிழனே  - தமிழனாயிரு 

நம் திறமை கண்டு,  உலகமே நம்மை வியந்து  பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.  


நாம் ஆங்கிலம் கற்காமல், ஆங்கிலேயனை தமிழ் கற்கச்  செய்ய வேண்டும்.

 

1 comment:

  1. அருமை அருமை
    அவர்களையும் கற்க வைப்போம்
    அந்த அளவு தமிழில் புதுமைகள் படைப்போம்

    ReplyDelete