பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Wednesday, June 26, 2013

சூரியகாந்தி

எனக்கொரு காதலி

வட்ட முகம்

மஞ்சள் நிறம்

தேன் சுறக்கும் இதழ்

தேனீ க்கள் அவள் விசிறிகள்

சாலையில் செல்லும் என்னை தலை அசைத்து அழைப்பாள்

உன்னோடு நானும் வருகிறேன் என்பது போல் விழிப்பாள்

தென்றல்  அவளை வருடும் 

சாரல்  அவளை  நீராட்டும் 

சூரியன் அவளை உயிர்ப்பிக்கும் 

அவள்  அழகில் என் இதயம் தொலைத்தேன்.

அவள் தலை அசைத்தாள், நான் தலை சுற்றிப் போனேன். 


2 comments: