பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, June 24, 2013

ஹைக்கூ

சாராயம்


வாழ்க்கை 


விரையம் 


சாராயம் .......................


வரதட்சணை


பெண்ணுக்கு 


வேண்டும் தட்சணை 


வேண்டாம் வரதட்சணை...............காற்றாடி


வயல்காட்டில் 


நட வேண்டாம் 


காற்றாடி.............குழந்தை


அழுக்கும் 


அழகு 


குழந்தை .............................


2 comments: