பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Wednesday, June 5, 2013

திருப்பதி கோவிலின் கிளை அலுவலகம்...........................

        திருப்பதி கோவிலின் கிளை அலுவலகம் ( துணைக் கோவில் ) கன்னியாகுமரியில் 22 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படுகிறது.

           இனி மேல் கோடிக்கணக்கில்  பணமும், கிலோ கணக்கில் தங்கமும் போட நினைப்பவர்கள் திருப்பதி கிளை அலுவலகத்தில் போடலாம். நீண்ட தூரம் அலையத் தேவையில்லை. 

2 comments: