பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Tuesday, June 4, 2013

மழையின் தங்கை சாரல்


பெரு துளி - மழை 

சிறு துளி  - சாரல் 

மழை - அழகு

சாரல் - மிக அழகு

ழையின் தங்கை சாரல் 

பெண் என்றால் அழகு 

மழையைப் பெண் என்றால் அதன் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது 

மழையே அழகு என்றால்  

அதன் தங்கையின் அழகைச் சொல்லவா வேண்டும். 

எவ்வர்று 

குழந்தையின் சிணுங்கலும் 

பெண்களின் அழகும் 

எல்லோருக்கும் எவ்வளவு பிடிக்குமோ?

அவ்வளவு சாரலும் பிடிக்கும். 

சாரல் - மழலைச் சிணுங்கல்    

1 comment:

  1. ரசித்த வைத்தது... வாழ்த்துக்கள்...

    ReplyDelete